Dimecres, 30 De Setembre De 2020
Pl. Serra del Cadí, 1 Tuixent, Josa i Tuixent - 25717 Telèfon: 973370202 Fax: 973370202
ajuntament@tuixent.ddl.net

URBANISME

16/03/2012

MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS EXP. NÚM. 1-2012


Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Josa i Tuixén a l'àmbit de "Les Llagunes"


EDICTE de l'Ajuntament de Josa i Tuixén, sobre l'aprovació, publicació i informació pública de l'avanç de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Josa i Tuixén a l'àmbit de "Les Llagunes". 

El Ple de l'Ajuntament de Josa i Tuixén, en sessió de data 28 de febrer de 2012, va acordar aprovar, publicar i sotmetre a informació pública l'avanç de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Josa i Tuixén a l'àmbit de "Les Llagunes" pel termini d'un mes a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i als Diaris SEGRE i la Mañana, als efectes de poder examinar l'expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de Josa i Tuixén, a la Plaça Serra del Cadí, núm. 1, de Tuixent, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, i a la plana web http://tuixent.ddl.net/.

Tuixent, 16 de març de 2012

L'alcaldessa

 

 Maria Carme Valls Piera


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web