Dimecres, 30 De Setembre De 2020
Pl. Serra del Cadí, 1 Tuixent, Josa i Tuixent - 25717 Telèfon: 973370202 Fax: 973370202
ajuntament@tuixent.ddl.net

URBANISME

08/10/2010

MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS EXP. NÚM. 1-2010


Aprovació inicial i informació pública dun projecte de 9 modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament (Exp. NNSS 1-2010).


ANUNCI
de l'Ajuntament de Josa i Tuixén sobre laprovació inicial i informació pública dun projecte de 9 modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament (Exp. NNSS 1-2010).
 
Aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 16 de setembre de 2010, el projecte de 9 modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Josa i Tuixén al nucli de Josa de Cadí (Exp. NNSS 1-2010), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari SEGRE, als efectes de poder examinar lexpedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.
La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de lAjuntament de Josa i Tuixén, a la Plaça Serra del Cadí, núm. 1, de Tuixent, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:30 hores i a la plana web: tuixent.ddl.net.
 
Tuixent, 8 doctubre de 2010
 
Maria Carme Valls Piera
Alcaldessa presidenta


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web