Dimecres, 30 De Setembre De 2020
Pl. Serra del Cadí, 1 Tuixent, Josa i Tuixent - 25717 Telèfon: 973370202 Fax: 973370202
ajuntament@tuixent.ddl.net

URBANISME

24/09/2009

MODIFICACIONS PUNTUALS NNSS EXP. NÚM. 2-2009


 

Aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 18 de setembre de 2009, el projecte de modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Josa i Tuixén (Exp. NNSS 2-2009), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari SEGRE, als efectes de poder examinar l’expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.
La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Josa i Tuixén, a la Plaça Serra del Cadí, núm. 1, de Tuixent, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:30 hores i a la plana web: tuixent.ddl.net.

Tuixent, 24 de setembre de 2009
 


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web