Dimecres, 30 De Setembre De 2020
Pl. Serra del Cadí, 1 Tuixent, Josa i Tuixent - 25717 Telèfon: 973370202 Fax: 973370202
ajuntament@tuixent.ddl.net

Anuncis

13/02/2012

Informació pública d’una llicència ambiental 

EDICTE

En data 6 de juny de 2011 (R.E. núm. 171) la Sra. Júlia Vilà de Las Heras  amb NIF 46.237.021-Y, en nom i representació de l'empresa Vodafone Espanya, S.A.U., amb CIF A-809.07.397, ha sol·licitat llicència ambiental per l'activitat de Instal·lació d'una nova estació base de telefonia mòbil que s'ha d'ubicar a la parcel·la 398 del polígon 7, d'aquest municipi.

 D'acord amb l'article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats el projecte de l'activitat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies. Els interessats poden consultar aquesta documentació a la Secretaria d'aquest ajuntament, situat al carrer Plaça Serra del Cadí núm. 1,  en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Tuixent, 10 de febrer de 2012


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web